Kotli maja

Püsinäitus

Avame suvel 2021!

Kotli majas kohtuvad arhitektuur, disain ning Väike-Maarja ärgas kogukond.

Loomisel on püsiekspositsioon maja ja selle endiste elanike, eelkõige arhitekt Alar Kotli elu ja loomingu tutvustamiseks.

Hoone

Näituse keskmeks on 1933. aastal valminud  ja praegu taastatav elumaja, mille kavandas oma vanematele Johan ja Elsa Kotlile arhitektuuriklassik Alar Kotli (1904 –1963). Hoone stiil on iseloomulik selleaegsetele jõukamatele ja linnalisematele alevikele.

1940. aastatel oli Alar Kotli suur pere Väike-Maarjas sõjapaos. 1949 võeti maja omanikelt lõplikult ära ja nõukogude ajal asusid siin järjepanu miilitsajaoskond koos kartseriga, majavalitsus, rahvamaleva staap, külanõukogu jms. Hoone tagastati perekonnale 1990 ja sai elukohaks Alar Kotli pojatütre perele. 1997-2005 oli üüriliseks kohalik ettevõte Virumaa Veepumbakeskus ning seejärel seisis hoone kümme aastat kasutuseta.

Uue hingamise on hoonele andnud mittetulundusühing Kotli Maja, mis asutati 2015. aastal ajendatuna Alar Kotli 110. sünniaastapäevaks koostöös Väike-Maarja Põllumeeste Seltsiga korraldatud rändnäituse „Sümbolite arhitekt Kotli“ õnnestumisest. Kotli Maja peamine tegevuseesmärk on Kotli perekonna pärandi säilitamine ja tutvustamine. Maja on praeguseni Kotlite perekonna valduses ning Alar Kotli arhitektist tütar Anu on olnud renoveerimistööde juures heaks nõuandjaks.

Arhitekt ja disainer

Näitusel on luubi all meie ühe tuntuima arhitekti, Alar Kotli kirev loome. Tema kavandanud on mitmed Eesti sümbolehitised, näiteks Presidendikantselei hoone Kadriorus, Tallinna laululava koos lauluväljakuga, Rakvere gümnaasium, aga ka palju erinevates stiilides elamuid.

Lisaks arhitektuursetele projektidele on Kotli loomingulises arhiivis rikkalik valik mööbli- ja tekstiilikavandeid. Vabal ajal tegeles ta kirglikult maalimise ja miniatuursete puuskulptuuride loomisega.

Väljapanekus on koopiatena esindatud mitmed Alar Kotli disainitud esemed.

Kogukonnaveduritest asukad

Maja püsielanikeks olid Johan ja Elsa Kotli.

Johan Kotli (1853-1940) oli aktiivne eestimeelne mees, kes venestamise survel ei saanud tegutseda Cimze seminaris omandatud õpetajaametis, vaid  köstrina. Tema eestvedamisel asutati Väike-Maarjas põllumeeste selts, tuletõrjeselts, puhkpilliorkester, tarvitajate ühisus. Ta tegeles sordiaretuse, mesinduse, aianduse, aga ka  karskusliikumise, kõnepidamise ja näituste korraldamisega ning oli pikaajaliseks kolumnistiks mitmetele ajalehtedele

Elsa Kotli (1873-1960) oli Väike-Maarja naiskodukaitse jaoskonna ning maanaiste seltsi asutaja ja esinaine, hiljem pidas ka ämmaemanda auväärset ametit.  1941.a ta vangistati ja saadeti asumisele, kust jõudis kodumaale tagasi 1947.